Kontrola drogowa 2020 zmiany dla kierowców – Poradnik kursanta
Korytarz życia
6 grudnia 2019
5 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe unijne przepisy dotyczące wyposażenia pojazdu, które mają zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych.
8 stycznia 2020

Kontrola drogowa 2020 zmiany dla kierowców

2020 rok przyniósł kilka zmian dla kierowców. Zmienił się przebieg kontroli drogowej, a funkcjonariusze mają teraz nowy obowiązek.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2019 roku, od 1 stycznia 2020 roku,  w czasie każdej kontroli drogowej obowiązkiem funkcjonariusza będzie spisanie stanu licznika pojazdu. Odstępstwem od tej reguły będą jedynie działania nastawione na skontrolowanie jak największej liczby kierowców w zakresie trzeźwości.

Takie uprawnienie ma policja, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, a także funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej

Jeśli chodzi o pojazdy holowane oraz przewożone na lawetach, funkcjonariusze będą mieli tzw. wolną rękę. Sami zadecydują czy chcą sprawdzić stan licznika, czy nie.

Kierowca będzie miał obowiązek umożliwić odczytanie wskazań licznika, a odnotowany przebieg zostanie wpisany online do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wpisy dokonane w pierwszych miesiącach będą archiwizowane w bazie CEPiK, a od początku kwietnia 2020 będą dostępne dla każdego. Wystarczy wejść na stronę www.historiapojazdu.gov.pl i znaleźć pojazd po wpisaniu numeru VIN.

Jaka kara za cofanie licznika? 

Przepisy obowiązujące od 25 maja 2019 składają się z dwóch części – części „administracyjnej” oraz części karnej. Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego typu przestępstwa. To to art. 306a Kodeksu karnego:

§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. §3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W przepisie wprost wskazano, że karze będzie również podlegał zlecający fałszowanie wskazań licznika. Ukróci to przemysł „cofania liczników” i oferowania tego typu usług na rynku.